rouw_vogel

Ons bereikte het droevige bericht dat Ton Schmitz, oud voorzitter van de toenmalige Nederlandse Bandy Federatie, is overleden.

Onder Ton’s leiding hebben we eind jaren tachtig de internationale contacten opgepakt en zijn we met teams aan toernooien in Ljusdal, Zweden, EK’s en WK’s gaan deelnemen. Ton heeft dankzij zijn ruime netwerk in de sport veel voor ons kunnen betekenen, waardoor het ook onder meer mogelijk werd de internationale FIB meeting in 1990 en de WK Rinkbandy in Nijmegen 1994 te kunnen organiseren.

Ton is 80 jaar oud geworden.
Moge hij rusten in vrede.